Company Logo

 


header

คำเตือน

ผบก.ตชด.ภาค๑ตรวจเยี่ยม

 เมื่อ ๑๕-๑๖ มี.ค. ๕๙ 

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วย

เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๕๙ พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ๑๒๖ โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และรับฟังบรรยายสรุป โดยมี พ.ต.อ.สมชาย  สุวจสุวรรณ ผกก.ตชด.๑๒ พ.ต.ท.พงศ์พัชร  นิคมภักดี รอง ผกก.ตชด.๑๒ พ.ต.ท.พรชัย  แช่มช้อย ผบ. ร้อย ตชด. ๑๒๖ พร้อม กพ. ในสังกัดให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔๓๐ – ๑๕๓๐ น. พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานในสนาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมชาย สุวจสุวรรณ ผกก.ตชด.๑๒, พ.ต.ท.พงศ์พัชร นิคมภักดี รอง ผกก.ตชด.๑๒, พ.ต.ท.นิรุตติ์ หลิ่มวิรัช ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๕ รรท.ผบ.ฉก.ตชด.๑๒, พ.ต.ท.สวัสดิ์ คำภิรานนท์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๒, พ.ต.ต.คณิศร์ ผิวขาว สว.กก.ตชด.๑๒(ขว.) ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    ๑ พัฒนาฐาน ปบ.การให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นระเบียบ

    ๒ กำลังพลต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธา

    ๓ ให้ปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา อำนวยความยุติธรรม

    ๔ ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนอย่างต่อเนื่องและให้สอดแทรกงานกิจการพลเรือนควบคู่ไปกับงานด้านต่างๆ

    ๕ ให้กำลังพลอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันกัน

สถานที่ บก.ร้อย ฉก.ตชด.๔ บ.โนนหมากม่าน ม.๑ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ผลการ ปบ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี พ.ต.ท.พรชัย แช่มช้อย ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๖/ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุเทพ เกตุเทียน รอง ผบ.ร้อยฯ, ร.ต.ต.ศิริฤกษ์ พานิชเจริญ ผบ.มว.ฯ๑๒๖๒ และกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ

ด้านพัฒนาบริหาร

การให้บริการประชาชน
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.