Company Logo

 


header

คำเตือน

วันแม่แห่งชาติ๒๕๖๑

 

วันแม่แห่งชาติ๒๕๖๑

เมื่อ  12 ส.ค. 61  พ.ต.ท. ชายวุธ ชายโอฬาร ผบ.ร้อย ตชด.126 มอบหมายให้ ร.ต.อ.จำนงค์ นาคกระจาย เป็นหน.ชุด พร้อม กพ 7 นายได้ร่วมพิธี ดังนี้      

  1.เวลา 07.00– 08.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระ 87 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี  นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน                       

2.เวลา 08.30-10.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา อำเภออรัญประเทศ  เป็นประธานเปิดพิธี มีส่วนราชการเข้าร่วมพิธีลงนามฯในครั้งนี้ ประมาณ 300 คน 

3.  เวลา 18.00 - 19.30 น. พ.ต.ท.ชายวุธ  ชายโอฬาร  ผบ.ร้อย ตชด.126  มอบหมายให้ ร.ต.อ.เสรี  จันทร์อินทร์  รอง สว.(ป) กก.ตชด.12 เป็น หน.ชุด พร้อม กพ. ในสังกัดรวม 8 นาย  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 โดยมีกิจกรรม 

  - พิธีถวายเครื่องสักการะ 

   - พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นาย สวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา  นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีประมาณ 300 คน

 

 

ด้านพัฒนาบริหาร

การให้บริการประชาชน
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.