Company Logo

 


header

คำเตือน

๖ก.ค.๕๘จับกุมแรงงานต่างด้าว

ในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐น. มว.ตชด.๑๒๖๓ มี ร.ต.ท.สมจิตร สาระทำ,ด.ต.คงฤทธิ์ โคตรชมภู,ด.ต.ทองแดง ผลอ้อ,ส.ต.ต..วรรธนะ สิมมา ตรวจค้น จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติ/เชื้อกัมพูชา ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจำนวน ๑๕ คน(ช๑๐ ญ๕) โดยกล่าวหาว่า “ เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ” สถานที่ระหว่าง จต.ส.๔๒ , ๔๓ พิกัด TA๔๘๔๒๑๐ บ.อ่างศิลา ม.๕ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พฤติการณ์ จนท.ประจำ จต.ส.๔๒ ได้รับแจ้งจากสายข่าว(ขอปิดนาม)ว่ามีชาวกัมพูชาพร้อมสัมภาระเดินมุ่งหน้าเข้ามายังประเทศไทย จึงจัด กพ.ตามข้อ ๒ ออกตรวจสอบ สกัดกั้นเพื่อป้องกันการกระทำผิด เมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวได้ตรวจพบกลุ่มบุคคล จึงเรียกให้หยุดแล้วตัวมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่ จต.ส.๔๒ สอบถามรับว่าเป็นชาวกัมพูชาเข้ามาหารับจ้างขายแรงงานในพื้นที่ แต่ไม่มีบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ไม่มีหนังสือเดินทาง ไม่มีผู้นำพา และไม่พบสิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด การ ปบ.เจ้าหน้าที่จึงชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบถึงกฏระเบียบและอธิบายให้ทราบถึงความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และไม่เข้าเมืองตาม ช่องทางตรวจคนเข้าเมือง เขต ท่า สถานี หรือท้องที่ที่กำหนดเสร็จแล้วจึงได้ทำการส่งตัวกลับบริเวณช่องทางทำนบดัด (จต.ส.๔๒) บ.อ่างศิลา ม.๕ ต.โนนหมากมุ่นฯ เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ ก.ค.๕๘ โดยประสาน จนท.กัมพูชา มารับทราบ/รับตัวกลับไป

ด้านพัฒนาบริหาร

การให้บริการประชาชน
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.